kỹ năng đặc biệt

Giờ làm việc 8:00~17:00

phá vỡ 60 phút

5 ngày một tuần

tăng ca 35 giờ mỗi tháng

Cư dân Nhật Bản

Những người đã hoàn thành 3 năm đào tạo kỹ thuật

Liên hệ với chúng tôi qua Facebook Messenger

http://m.me/138411572687887